O Servidor de DNS

De Deseño, implantación e configuración dun dominio/rede Linux.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Instalar o servizo

 • En Linux a implementación do servidor de DNS máis utilizado é BIND (http://www.isc.org/index.pl?/sw/bind/).
 • Paquetes a instalar:
  • En Mandriva: bind.
  • En Ubuntu: bind9, bind9-doc.
 • O servizo que teremos que lanzar ten de nome named (name daemon).
 • A configuración por defecto do servidor é capaz de resolver o nome das máquinas de Internet, xa que trae configurados os servidores de DNS raíz de Internet aos que consultar o nome de calquera equipo.

Configuración básica

 • Usaremos o webmin para configurar os aspectos máis básicos do servidor de DNS (Servidores->Servidor de DNS BIND). En primeiro lugar, debemos modificar a configuración por defecto do módulo de DNS do webmin para que funcione correctamente. Na páxina inicial do módulo de DNS, picaremos en Configuración de módulo:

Configuracion webmin dns.jpg


 • O problema ven de que, por motivos de seguridade, o servizo de DNS execútase baixo chroot no directorio /var/named; isto significa que para o proceso de DNS ese é o directorio raíz.
 • O que faremos é configurar isto correctamente no módulo do webmin, xa que o non telo ben configurado provocaría que o servidor non atoparía os ficheiros nos que se almacenan as zonas, porque as rutas que el usa non coinciden coas reais.
 • Debemos deixar os parámetros como na seguinte imaxe:

Configuracion webmin dns1.jpg


 • Na ferramenta de xestión de DNS do wemin, atopamos dous apartados principais:
  • Opcións xerais: Neste apartado atópanse as páxinas de configuración dos parámetros de seguridade e log do servidor, transferencias e reenvíos a outros servidores de DNS, entre outros.

Xestion dns webmin.jpg


  • Zonas de DNS existentes: Aquí podemos ver todas as zonas definidas no servidor, por defecto vemos a zona raíz que é a que almacena as direccións dos servidores raíz de Internet a zonas dos principais dominios de Internet (.com, .net, etc.).

Xestion dns webmin1.jpg

Definir zonas de búsqueda

 • Para definir unha nova zona de búsqueda faremos clic sobre a opción Crear una nueva zona maestra.
 • Na seguinte páxina cubrimos os datos da zona:

Crear zona1.jpg


 • Neste caso indicamos que a zona será de reenvío (tamén chamada zona de búsqueda directa), porque o que queremos é devolver a dirección IP dos equipos a partir do seu nome (a zona inversa sería ao revés.
 • Introducimos o nome de dominio da zona e o email do administrador da mesma.


Agregar equipos no servidor DNS

 • Tras crear a zona, pasamos á páxina dos rexistros da zona:

Crear equipo.jpg


 • Aquí podemos ver os distintos rexistros de información que se almacena nesta zona do DNS. Cada rexistro representa un equipo do que o DNS da información, como por exemplo a súa dirección IP, aínda que pode dar outro tipo de información como se é un servidor de correo, un servidor de nomes, etc.
 • Para crear un novo rexistro na zona, facemos clic sobre o tipo de rexistro que queremos crear. Se é un rexistro normal no que queremos indicar a dirección IP asociada a un nome, picaremos sobre Dirección.
 • Introduciremos o nome do equipo e a dirección IP asociada:

Crear equipo1.jpg


 • Agora podemos arrancar ou rearracar o servizo de DNS para activar os cambios.


Actividade: Definir un equipo no servidor DNS

1. Instala o servidor DNS e configura correctamente o módulo de webmin para poder xestionalo.
2. Crea unha zona de búsqueda directa asociada ao dominio nome_do_teu_centro.local.
3. Crea dentro da zona un rexistro no que asocies á dirección IP do servidor o nome www.
4. Configura no equipo cliente o equipo servidor como servidor de DNS.
5. Comproba que o servidor resolve correctamente os nomes dos servidores de Internet, 
  navegando por distintas páxinas.
6. Introduce no navegador do cliente a dirección https://www.nome_do_teu_centro.local:10000
  ¿Onde te estás conectando?


Reenviar peticións a outros servidores DNS

 • Para rematar, é moi frecuente que nos interese redireccionar a uns servidores DNS determinados todas as peticións de nomes de Internet en lugar de dirixilos aos servidores raíz (no noso caso, aos servidores da consellería).
 • Poderemos configurar esta opción picando no botón de Reenvío y transferencias:

Reenvio DNS.jpg


 • Na seginte páxina, indicaremos as direccións IP dos servidores de DNS aos que queremos reenviar as consultas:

Reenvio DNS1.jpg


Ficheiros de configuración do servidor de DNS

 • O principal ficheiro de configuración do servidor de DNS é named.conf, que se atopa normalmente dentro do directorio /etc. Neste ficheiro establécense as opcións principais do servizo e a lista de zonas existentes no servidor, indicando para cada unha o ficheiro no que se almacena a información desa zona.