Instalación e manexo de webmin

De Deseño, implantación e configuración dun dominio/rede Linux.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Introdución a webmin

 • Webmin é un interface web para poder administrar sistemas UNIX /GNU-Linux. Facendo uso de calquera navegador, pódese:
  • Xestionar usuarios e grupos
  • Apache, DNS, FTP.
  • Bases de datos: mysql, postgres
  • Compartir arquivos, editalos
  • Configurar os interfaces de rede etc.
  • Instalar/desinstalar paquetes
  • ...
 • Todo iso e máis dende calquera parte do mundo.
 • Ademais ten o mesmo formato sexa cal sexa a distribución, o que permite homoxenizar a forma de traballo independentemente da distribución.

O servidor de webmin está configurado para traballar con SSL e no porto 10000 (https://<equipo>:10000)

Máis información en: http://www.webmin.com


Instalación


Como utilizar o webmin

 • Para traballar con webmin só é preciso un navegador. Ter en conta as configuracións dos corta-lumes se o equipo a xestionar non é o mesmo que no que se abríu o navegador.
 • Para conectarse distinguimos dous casos:
  • O equipo a xestionar é o mesmo que no que se abre o webmin: https://localhost:10000, https://<ip equipo>:10000, https://<nome do equipo>:10000
  • O equipo a xestionar NON é o mesmo que no que se abre o webmin: https://<ip equipo>:10000, https://<nome do equipo>:10000 (Ollo con DNSs e corta-lumes!!)


 • Pide un certificado de seguridade (SSL). No usuario está, confiar ou non cofiar nel.

Ubuntu - Webmin 02 - Localhost e certificado.jpg


 • En Ubuntu entraremos co usuario que ten privilexios de administrador, mentres que en Mandriva o faremos co usuario root.

Ubuntu - Webmin 03 - usuario passwd.jpg


 • Paxina de entrada.

Ubuntu - Webmin 04 - primeira pantalla.jpg

Configuración do idioma e do tema

 • O Webmin pódese personalizar, cando menos nos seguintes parámetros:
  • Idioma
  • Tema
  • Que Usuarios poden entrar e que poden facer dende o Webmin (poderíase facer que un usuario que entrase só xestionase o DNS, outro os usuarios e as cotas de disco, etc)


 • Cambiar o idioma

Ubuntu-webmin 01 -idioma.jpg


 • Cambiar o tema

Ubuntu-webmin 02 -cambiar tema.jpg


 • Categorías de webmin, e módulos de xestión propios do webmin.

Ubuntu-webmin 03 -formato clásico de webmin.jpg


Arranque e parada de servizos

 • Na categoría de Sistema de webmin temos o módulo de Arranque e Parada que nos permite ver os servizos dispoñibles no sistema, arrancalos e paralos:

Servizos en webmin.jpg


 • Ademais de arrancar e para o servizo, podemos indicar se queremos que se comece no inicio do sistema ou non:

Editar servizo webmin.jpg


Xestión de usuarios e grupos

 • Na categoría Sistema podemos usar o módulo de Usuarios e grupos para administrar os usuarios e grupos locais do equipo.
 • Unha utilidade moi interesante deste módulo é que ademais de poder crear, modificar e eliminar usuarios de forma manuel, permítenos importar os usuarios dun ficheiro de texto no que os campos estean separados por : (Que podemos obter do XADE con axuda dunha folla de cálculo):

Wbmin usuarios e grupos.jpg


 • Podemos editar todos os datos de configuración dun usuario:

Webmin editar usuario.jpg


 • Por último, podemos engadir, eliminar, e modificar os grupos do sistema, e agregar e quitar usuarios destes grupos:

Webmin grupos.jpg


Configuración da rede

 • O módulo de Configuración de rede da categoría Rede ofrece as funcións de configurar os interfaces de rede do equipo, porta de enlace predeterminada e servidores de DNS, entre outras.
 • No apartado de Interfaces de rede podemos ver, activar, desactivar e configurar as interfaces de rede do equipo:

Webmin interfaces de rede.jpg


 • Hai que ter en conta a diferencia entre facer os cambios en Interfaces Activas Ahora e Interfaces activadas en tiempo de arranque. Os cambios no primeiro apartado perderanse ao reiniciar o equipo, mentres que os segundos perdurarán.
 • Na seguinte imaxe vemos páxina de configuración dunha interface de rede; podemos cambiar a dirección IP, máscara, e incluso asignar varias direccións IP a unha mesma interface de rede coas Interfaces virtuais:

Webmin interfaces de rede1.jpg


 • No apartado de Ruteo e Gateways podemos configurar a porta de enlace que usará o equipo para saír a Internet:

Webmin porta de enlace.jpg


 • Por último, o apartado de Nombre de máquina e Cliente DNS permite configurar os servidores DNS que usaremos para resolver os nomes dos servidores en Internet:

Webmin servidor dns.jpg


Instalar un paquete

 • Usarase o compoñente: Paquetes de software da categoría Sistema de webmin.


 • Premer buscar APT

Ubuntu-Arquivos 29- quotas - buscar pkt dende webmin.jpg


 • Indicar o nome do paquete

Ubuntu-Arquivos 30- quotas - buscar pkt quota.jpg


 • Seleccionar o paquete desexado

Ubuntu-Arquivos 31- quotas - atopado pkt.jpg

 • Marcar a opción paquete desde APT e premer Instalar

Ubuntu-Arquivos 32- quotas - instalar.jpg

 • Webmin conéctase el so ós repositorios, baixa os paquetes e instálaos

Ubuntu-Arquivos 33- quotas - instalada.jpg


Montar unha partición

 • O xestor de puntos de montaxe está na categoría Sistema de webmin.
 • Escoller a partición que se desexa modificar/crear o seu punto de montaxe.

Ubuntu-Arquivos 23- webmin punto de montaxe actual.jpg


 • Indicar o novo punto de montaxe. Obsérvense as posibles opcións de ¿salvar punto de montaxe?

Ubuntu-Arquivos 24- webmin punto de montaxe cambiado.jpg


 • Carpeta linux1 que apunta a partición creada anteriormente

Ubuntu-Arquivos 25- carpeta do punto de montaxe.jpg


Compartir carpetas por NFS


Montar carpetas compartidas por NFS

Cotas de disco en Linux

Como non está instalado o paquete o webmin dá un aviso nese senso.Instalación do paquete quota mediante webmin