Página principal

De Deseño, implantación e configuración dun dominio/rede Linux.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Tux.jpg

Introdución ao Sistema Operativo Linux

Instalación e configuración básica


Xestión do software

 • Configuración do idioma
  • Linux ofrece a posibilidade de mudar de idioma, se máis que instalar os paquetes do idioma desexado, podendo ter no sistema varios idiomas instalados, de xeito que o usuario poida elixir en cal traballar.
  • Ó cambiar de idioma o sistema, non só muda o sistema senón que todas as aplicacións nel instaladas (se están localizadas)
  • Pódese configurar o sistema para que traballe por defecto nun idioma, pero que use outro idioma para aquelas aplicacións ou [cadeas] que non estean no 1º idioma.
 • Actualizacións do sistema
  • Hoxe en día os S.O. e os programas son mói complexos, por tanto sempre se están detectando problemas ou incorporando novas funcionalidades.
  • As actualizacións inclúen tanto correción de erros como novas funcionalidades.
  • En linux as actualizacións afectan ó S.O. así como ás aplicacións que nel están instaladas. Deste xeito o usuario depreocúpase de buscar a nova versión do seu procesador de textos favorito, cando este estea dispoñible aparecerá nunha das actualizacións.


Webmin: Administrador vía web


Sistemas de ficheiros, cartafoles e dispositivos


Usuarios e grupos


Manexo de scripts


Arranque e parada de servizos


Configuración dos interfaces de rede

 • Para poder ter comunicación cos outros equipos dunha rede de área local ou mesmo patra navegar por internet é preciso configuar as interfaces de rede.
 • Configuración básica de enderezo IP, máscara, porta de enlace e DNS.


Imprimindo e escaneando


Xestión de recursos compartidos

 • Configurar cotas de disco

As cotas de disco permiten controlar o consumpo de disco que fan os usuarios. Tanto en espazo como en número de arquivos ou carpetas.


Xestión de dominios con Linux


Servidor DNS

 • O servizo de DNS ten como función fundamental resolver o nome dun equipo (por exemplo, www.google.com) devolvendo a dirección IP correspondente a ese equipo, que é o dato que realmente o ordenador precisa para conectarse con el.
 • Dentro dunha rede local, o servidor de DNS pode ser de gran utilidade por varias razóns:
  • Permite asignar nomes aos equipos do dominio, moi útil por exemplo se montamos unha intranet e queremos que os usuarios accedan a ela utilizando un nome, por exemplo www.omeudominio.local, e non unha dirección IP.
  • Podemos facer que este servidor redirixa as peticións de nomes externos a outros servidores de DNS, e desta forma se os servidores de DNS cambian de dirección non temos que cambiar a configuración de todos os equipos da rede, senón só a do servidor de DNS local.

Servidor de DHCP


Servidor Web Apache


Configuración do Firewall

O servizo de enrutamento e NAT

Aplicacións de usuario