Manexo básico de ficheiros e cartafoles

De Deseño, implantación e configuración dun dominio/rede Linux.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Introdución

 • Todo sistema baseado en GNU/Linux, comeza a súa estructura de directorios nun directorio especial chamado raíz "/"
  • Del colgan tódolo demais directorios, dispositivos e particións que haxa no equipo.
  • Toda distribución ten unha unha estructura de directorios colgando do directorioraíz "/", semellante á seguinte:


Directorios principais que colgando directorion raíz

Ubuntu-Arquivos 12.1- nautilus carpetas directorio raiz.jpg
Contén ficheiros coa meirande parte dos comandos básicos do sistema

Imaxe do núcleo comprimido e ficheiros de configuración para o arranque do sistemaInclúe os ficheiros que representan os dispositivos do sistema

Almacénanse moitos ficheiros de configuración básica do sistema

Directorios persoais dos distintos usuarios. Por defecto, o directorio de cada usuario leva o login do mesmo

Para o arranque do sistema

Almacénanse as librerías do sistema compartidas por distintos programas (*.so)
Directorios para a montaxe de unidades de almacenamento
É un directorio virtual. Contén os distintos procesos que están actualmente cargados na memoria


Directorio persoal do usuario root.

Programas e comandos de xestión do sistema, como xestión de usuarios, do disco, etc.Directorio para almacenamento de ficheiros temporais

Ten unha estrutura de subdirectorios similar ó raíz, pero para aplicacións de usuario non esenciais para o sistema. Tamén contén a configuración do servidor X-Window e o código fonte do núcleo

Destinado a almacenar ficheiros e información que tende a crecer moito en tamaño, como ficheiros de log, datos, etc.


Organización dos ficheiros e cartafoles

A seguinte imaxe amosa toda a información asociada a un ficheiro/cartafol Ubuntu-Arquivos 04- nautilus arquivos ocultos permisos propietario.jpg

 • Os ficheiros/cartafois que comezan por punto "." son ocultos.
 • Todo ficheiro/arquivo ten un usuario e un grupo propietario do mesmo.
 • A primeira letra da columna dos permisos ten a seguinte lenda:
  • l: acceso directo, enlace
  • d: directorio
  • -: ficheiro


Permisos

 • Todo cartafol/ficheiro ten asociados uns permisos.
 • A columna dos permisosten o seguinte formato.
  • <tipo> <permisos usuario propietario> <permisos grupo propietario> <permisos outros>
  • Polo que atinxe os permisos a secuencia de representación coñécese como ugo: (usuario, grupo, outros)
 • Os permisos para cada un dos tres axentes anteriores, poden ser:
  • r: lectura
  • w: escritura
  • x: execución (no caso dos cartafois indica que se pode atravesar)


Comandos para cambiar os permisos e o propietario

 • chown: cambia o usuario/grupo propietario do obxecto.
  • chown pepe:alumnos ficheiro. Cambia os propietarios do ficheiro


 • chmod: cambia os permisos dun obxecto.
  • chmod 754 ficheiro: asigna os seguintes permisos, u=rwx, g=r-x, o=r--