Aplicacións de usuario

De Deseño, implantación e configuración dun dominio/rede Linux.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

VirtualBox

  • Aplicación que serve para crear e manipular máquinas virtuais.


Instalación

  • Pódese instalar dende Automatix.
  • Recoméndase baixar a última versión da páxina oficial http://www.virtualbox.org/ e instalar o paquete de xeito manual.

Como clonar discos de máquinas virtuais

  • Virtual Box non permite copiar discos virtuais para utilizar dende o mesmo equipo, xa que cada disco ten un identificador único.
  • O seguinte comando permite clonar un disco virtual cambiándolle o identificador (neste caso clonamos o disco HD.vdi a Clon.vdi):
$ VBoxManage clonevdi HD.vdi Clon.vdi
VirtualBox Command Line Management Interface Version 1.4.0
(C) 2005-2007 innotek GmbH
All rights reserved.
0%...10%...20%...30%...40%...50%...60%...70%...80%...90%...100%

Utilidades vía automatix